Knip K(n)apper (Kamer van Koophandel: 61200964), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot knipknappergoirle.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Knip K(n)apper behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Knip K(n)apper spant zich in om de inhoud van knipknappergoirle.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op knipknappergoirle.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Knip K(n)apper.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op knipknappergoirle.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Knip K(n)apper. Voor op knipknappergoirle.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Knip K(n)apper nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Unique Design B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Knip K(n)apper en Unique Design B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.